Forbua

Spill og gambling

     

Visste du at i 2015 kan det bli lov å holde pokerturneringer i Norge?

Det å spille poker i arrangerte turneringer har lenge vært ulovlig i Norge, men i fra 2015 kommer det til å bli endringer på dette skal vi tro den norske Kulturministeren Torhild Widvey. Hun planlegger å holde den første lovlige pokerturnering på norsk jord i 2015.

Kontrollert

Men de som arrangerer turneringen vil ikke ha helt frie tøyler, noe kontroll ønsker myndighetene å ha over det markedet også. Selv om det går mot en liberalisering av spill-politikken betyr ikke det at alle tøyler forsvinner. Det vil for eksempel være en grense både på buy-in og pengepremie.

Men skal alle disse endringene tre i kraft, må også den norske lovgivningen følge etter. Det bør gjøres endringer i skattereglene med tanke på beskatning av gevinster. Det norske lovverket er ganske utdatert når det kommer til gambling, på alle fronter. En av årsakene til dette er at vi ikke bare må forholde oss til vårt eget lovverk, men forskjellige internasjonale avtaler som vi er en del av.

Hvorfor et kontrollbehov?

Det er nok flere grunner til at de ønsker å ha litt kontroll over spillmarkedet enda. Det må også komme på plass gode kontrollordninger som står i stil med lovverket blant annet i forhold til skatt. Hvordan skal de norske myndigheter kunne kontrollere hva du tjener på gevinster slik at de kan skattlegge deg korrekt? Dette er en av tingene som må på plass.

Slik det er i dag er det mange spillere som opplever å bli beskattet for gevinster de hadde for 7 til 10 år siden, og ettersom mange av dem hadde poker som karriere, og kanskje ikke har det lengre, går mange av dem på tiltak hos NAV eller sosial stønad. Hvordan skal de da klare å betale skatt i millionklassen?

Så lenge det har vært monopol på spill, har det ikke vært så mange private aktører på markedet, annet enn nettspillene. Det er lettere å bli revet med når man sitter i en fysisk turnering, og det er lettere å bli avhengig når man får «hele pakken» servert og kanskje vinner store penger. For noen får det den ytterste konsekvens og det er spilleavhengighet. Dette kan føre til store problemer for de det gjelder, og det er viktig at man har et godt hjelpeapparat klart til å ta imot de som skulle trenge dette.

Positive konsekvenser

Skal det holdes pokerturneringer i Norge, vil dette gi flere positive konsekvenser. Pr i dag må alle mesterskap som nordmenn arrangerer, holdes i andre land. Med å gi en mulighet for å holde disse i Norge, vil det bidra til norsk økonomi. Det vil også være slik at de som har gevinster, gjerne store gevinster, må skatte i Norge.

Det kan bevilges mer penger til holdningskampanjer og behandling av spilleavhengighet. Samtidig kan skattekroner fra store gevinster også være med å bidra til det norske velferdssamfunnet. Det er jo ikke noe som skaper store problemer for noen?